Hem

Biomedicinska analytikerföreningen


Biomedicinska analytikerföreningens övergripande mål är att höja statusen och öka lönen för biomedicinska analytiker. Vi arbetar för att synliggöra yrket, lyfta fram de olika specialistområden och laboratoriediscipliner där BMA är verksamma. Styrelsens arbete grundar sig på att vi vill se till att vår legitimerade yrkesgrupp ska ha ansvar och lön därefter. Vi vill att karriärmöjligheter och kompetensutveckling ska främjas för biomedicinska analytiker.

Ni hittar även oss på Facebook


Välkomna 
Styrelsen

Comments