Virologi

Virologi är läran om virus. Det inkluderar molekylärbiologin vid virusets reproduktion, virusets partikelstruktur, interaktionen mellan virus och värdcell, de sjukdomar som viruset orsakar i värden, viral epidemiologi det vill säga hur viruset överlever i naturen och sprids från offer till offer, vaccination och medicinsk behandling mot virus samt virus som smittspridare och virusförändring.
 
På ett virologiskt laboratorium jobbar biomedicinska analytiker med att analysera provet för att utgöra om en patient har en virusinfektion.