Veterinärmedicin

Inte bara människor blir sjuka, och precis som läkare är veterinärer starkt beroende av laboratoriesvar för att kunna ställa säkra diagnoser. Större djursjukhus har egna laboratorier med biomedicinska analytiker och dessutom finns ett speciallaboratorium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).