Patologi

Klinisk patologi ingår som verksamhetsområde i klinisk patologi/cytologi och är en laboratorieverksamhet vars uppgift är att analysera cell- och vävnadsprover. Den huvudsakliga verksamheten inom klinisk patologi utgörs av förberedande histo- och cytotekniskt laboratoriearbete åtföljt av mikroskopisk undersökning, det vill säga morfologisk bedömning av inkommet prov. Förutom morfologiska metoder används specialtekniker som DNA-mätning, immunhistokemi, flödescytometri och molekylärgenetik. Syftet med den morfologiska diagnostiken är att ge den patientansvarige läkaren ett underlag för handläggning och behandling av patientens sjukdom. Man erbjuder även snabb diagnostik med hjälp av fryssnittsteknik. I arbetet kombineras hantverk med avancerad medicinsk-teknisk utrustning.