Mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi är ett samlingsnamn för bakteriologi och virologi. Beroende på sjukhus kan dessa vara separata eller ett sammanslaget lab. Här leter man efter bakterier, virus, parasiter, svampar, antikroppar och antigener i prover från människor. De metoder som används är odling, mikroskopi eller delar av smittämnen. En viktig del är också att testa antibiotika för att se hur en infektion lättast kan behandlas. De flesta sjukhus har även en substratavdelning för egen tillverkning av de material som behövs för att odla bakterier och svampar.