Kemi

Klinisk kemi är grunden för sjukvården. De analyser som görs på kemlab är så vanliga och samtidigt så viktiga att kemlab finns på varje sjukhus och även på många vårdcentraler, även om utbudet av analyser kan variera.
 
Att arbeta på kemlab kan antingen verka ställa krav på att kunna lite av allt eller verka vara motsägelsefullt beroende på vilket synsätt man har. Man ska kunna jobba i team tillsammans med kolleger och läkare för att leverera din del av de provsvar på de analyser som är beställt på patienten - samtidigt ska man kunna arbeta självständigt då man på de flesta ställen ensamt har ansvar för hela laboratoriet under jourtid. Man ska för vissa analyser kunna hantera stora laboratorierobotar med tillhörande datorprogram - samtidigt ska man kunna mikroskopera för andra analyser. På kemlab har man även ofta patientkontakt då provtagning tillhör arbetsuppgifterna på många klinisk-kemiska laboratorier.

Klinisk kemi innebär att man mäter olika ämnen i kroppsvätskor, celler och vävnader för att upptäcka avvikelser som kan tala för olika sjukdomstillstånd. I många fall gör vi en fördjupad bedömning av det vi hittar och lämnar då mer utförliga svar och rekommendationer till läkaren. Inom detta område följer vi även upp effekterna av olika behandlingar. Som patient kommer du främst i kontakt med den här verksamheten.

Länkar