Genetik

  • Utför laboratoriediagnostik av genetiskt betingade sjukdomar och förvärvade kromosom/DNA-förändringar
  • Utreder patienter med kända eller misstänkta ärftliga sjukdomar
  • Utför syndromdiagnostik av missbildningar och oklara sjukdomstillstånd hos barn
  • Ger genetisk vägledning till patienter med ärftliga sjukdomar och personer med risk för ärftliga sjukdomar