Cytologi

Cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker med ett års specialistpåbyggnadsutbildning, jobbar på cytologlab. En cytodiagnostiker undersöker cellprover och letar efter förändringar som kan vara förstadier till cancer. Arbetet, som till största delen sker i mikroskop, kräver stor noggrannhet och självständigt arbete.
 
Påbyggnadsutbildningen till cytodiagnostiker ges endast vid Karolinska institutet i Huddinge.

Länkar