Blodcentralen / transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin tillhandahåller specialistkompetens inom ämnet transfusionsmedicin och ger råd i transfusionsmedicinska frågor, bistår med utredning vid komplicerade antikroppsutredningar samt att hitta blod till patienter med behov av ovanliga blodtyper.
På transfusionsmedicin utförs blodgruppering, antikroppsutredning och förenlighetsprövning samt framställning av blodkomponenter för olika kliniska behov.

Laboratoriet

  • Utför blodgruppering och antikroppsscreening för att bestämma blodgrupp och upptäcka irreguljära erytrocytantikroppar som kan ge upphov till komplikationer vid transfusion eller graviditet.
  • Utför utredning av positiv antikroppsscreening för att fastställa antikroppens specificitet och ge transfusionsråd
  • Utredning vid autoimmun hemolytisk anemi, vid transfusionsreaktioner och vid graviditetsimmunisering då hög halt av antikroppen, främst anti-D, kan vara skadligt för barnet.
Denna del är öppen dygnet runt och innefattar specialistkompetent läkare tillgänglig per telefon för akut konsultation.

Komponentframställningen

Vid komponentframställning uppdelas helblodet (som tappats från en blodgivare) i erytrocyter, plasma och trombocyter. Specialkomponenter framställs som t ex blod för intrauterin transfusion och fryst blod vid mycket ovanliga blodtyper. Beredning av komponenter till patienter med speciella krav, t ex tvättade och bestrålade komponenter eller blod för utbytestransfusion till nyfödda.

Länkar

Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin