Bakteriologi

Vetenskapen om bakterierna. Bakteriologin innefattar kunskapen om de sjukdomsframkallande bakterierna och hur de kan motverkas. Hit hör också kunskapen om andra, mycket talrikare, bakteriearter som genom sin ämnesomsättning ger förutsättningar för allt biologiskt liv på vår planet. Jordens bördighet och olika ämnens kretslopp är beroende av bakterier. Nutidens bakteriologi är intimt sammanflätad med molekylärbiologi. DNA-teknologi får för varje dag ökad betydelse inom flertalet av bakteriologins deldiscipliner.