Andrologi

Andrologi är läran om de manliga könskörtlarna och deras sjukdomar.

Verksamheten vid centrum för andrologi och sexualmedicin är specialiserad för manlig medicin och erbjuder utredning av män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, manlig osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner.

Laboratoriet utför bland annat spermaprovsundersökningar inkluderande frysförvaring av spermier. I utredningarna ingår ofta mätning av LH och testosteron i blodet. Den kliniska verksamhetens mål är ofta att förbättra livskvaliteten hos män med andrologiska sjukdomar. De vanligaste patienterna är de med hormonella störningar (ofta för låg bildning och effekt av testosteron, hypogonadism), manlig infertilitet och olika sexuella problem, vanligast svårigheter att få stånd (erektil dysfunktion). Andrologin har under de senaste åren gjort enorma framsteg och vi kan nu behandla andrologiska sjukdomar mycket effektivare än för bara 10-15 år sedan.