Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker (BMA) är en av socialstyrelsen legitimerad yrkeskategori som tjänstgör vid laboratorier, inom forskning eller inom laboratoriemedicin. Att vara biomedicinsk analytiker är ett mångfasetterat yrke där man får det bästa av två världar, nämligen utmaningen och belöningen från både medicinen och naturvetenskapen. Den biomedicinska analytikern utgör en viktig del av sjukvården då den utför hela analyskedjan (provtagning-analys-provsvar) inom laboratoriemedicin och arbetar med att finna frånvaron, närvaron, utbredningen och orsaken till sjukdom. Resultatet blir sedan underlag för läkarens bedömning av patientens sjukdom. Faktum är att en mycket stor del av underlaget vid sjukdomsdiagnos baseras på analysresultat utfört av en biomedicinsk analytiker. Arbetet utförs dels manuellt och dels med avancerad utrustning. Det är ett självständigt arbete som kräver stor noggrannhet och som innebär ett stort ansvar.

Inom laboratoriemedicin finns biomedicinska analytiker inom hela spektrat av lab - klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi (bakteriologi och virologi), molekylärbiologi, generik, transfusionsmedicin, patologi, farmakologi med flera. Att vara utbildad biomedicinsk analytiker är dessutom ett krav för att få läsa till cytodiagnostiker.

Biomedicinska analytiker som jobbar på forskningslaboratorium, exempelvis vid universitet eller inom läkemedelsindustrin / life science, kan dels arbeta med forskning kring sjukdomsorsaker, dels med metodutveckling.

Som biomedicinsk analytiker är man även eftertraktad som produktspecialist av företag som tillhandahåller laboratorieutrustning och analysmaskiner.

Utbildningen till biomedicinsk analytiker omfattar tre års högskolestudier och ges vid 11 högskolor och universitet i landet.

Den engelska titeln är "biomedical scientist" eller "clinical laboratory scientist". I våra grannländer heter vi bioanalytiker eller bioingenjör.
Underordnade sidor (1): Kliniska laboratorier