Årsmöte


OBS! Ny tid för årsmöte!
Välkomna till Biomedicinska analytikerföreningens årsmöte.

Vi välkomnar alla medlemmar att delta och påverka föreningens arbete. Det är DU som bestämmer tillsammans med de andra medlemmarna i BMA-föreningen.

Plats: via telefon eller videolänk
Datum: 28 februari 2017
Tid: kl. 19.00

Skriv en motion och påverka föreningens arbete.
Maila motionen till styrelsen senast 21 februari.
Kallelse till årsmötet finns bifogad nedan.

Valberedningen vill få in förslag till ledamöter i styrelse
Valberedningen består av:

Frida Johansson, Umeå
frida.johansson@vll.se

Styrelsen ser gärna till att det finns fler representanter av biomedicinska analytiker inom följande områden:
- BMA-studenterna
- BMA-Klinisk fysiologiĊ
Emma Jonasson,
16 nov. 2015 12:25
Ċ
Emma Jonasson,
10 feb. 2016 12:21
Ċ
Emma Jonasson,
16 nov. 2015 12:25
Ċ
Emma Jonasson,
10 feb. 2016 12:19
Ċ
Emma Jonasson,
10 feb. 2016 12:20
Comments