Bli kontaktperson

Många kontaktar styrelsen med frågor om hur det är att arbeta som biomedicinsk analytiker inom vissa dicipliner eller typer av arbetsplatser. För att kunna svara på bästa sätt eftersöker vi kontaktpersoner ute i verksamheten som vi kan bolla frågorna vidare till för att få relevanta och aktuella svar inom ämnet. Vi tänker oss att dessa kontaktpersoner kommer fungera som informatörer vid behov. Om du är intresserad av att vara kontaktperson maila styrelse@bmaforeningen.se.